ciasteczka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łańcucie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut, tel: 17 225 93 83, e-mail: SOKOLLANCUT@GMAIL.COM, o numerze NIP: 8151387018 oraz sposób ich przetwarzania.

Informacja o ochronie danych osobowych

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łańcucie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut (zwane dalej „Sokół Łańcut”), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 2. realizacji obowiązków Sokół Łańcut przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 3. ochrony praw Sokół Łańcut zgodnie z przepisami prawa
 4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 5. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody
 6. w celach organizacyjnych potencjalnych wyjazdów/konkursów/spisów uczestników

Sokół Łańcut może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Sokół Łańcut ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane „) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Sokół Łańcut przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Sokół Łańcut może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Sokół Łańcut umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Sokół Łańcut,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; powyższe czynności mogą Państwo zgłaszać na SOKOLLANCUT@GMAIL.COM
 2. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 

 Inne postanowienia:

 1. Administrator może przekazywać Twoje dane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Sokół Łańcut wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Sokół Łańcut.
 2. Sokół Łańcut zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Sokół Łańcut obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Sokół Łańcut będzie informować na stronach serwisu.

 

O Polityce cookies:
Witryna sokol-lancut.pl gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies.
Cookies to inaczej pliki tekstowe zarchiwizowane na urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie strony, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.
W ramach witryny stosuje się dwa typy plików cookies. Są to sesyjne i stałe. Te pierwsze są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do aż użytkownik ich nie usunie.
Podmiotem osadzającym pliki typu cookies jest sokol-lancut.pl
sokol-lancut.pl wykorzystuje cookies w celach:
– Spersonalizowania potrzeb użytkownika,
– Czasowego zapamiętywania niektórych ustawień wyszukiwania,
-Odpowiedniego działania komunikatora czatu
Użytkownik nie jest zobligowany do zatwierdzania zgodny na osadzaniu cookies na jego urządzeniu. Aby dezaktywować obsługę plików typu cookies powinno się wyłączyć tą usługę w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziecie na witrynach internetowych:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

Należy się liczyć z faktem, że wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookie może znacznie wypłynąć na prawidłowe działanie witryny. Jeśli kontynuujesz użytkowanie serwisu akceptujesz powyższe założenia.