Firma SB Complex otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” – gratulacje!

Gratulacje SB Complex!!

Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy firma SB Complex otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 🙂.

Nagrodę tę otrzymują firmy, które na co dzień promują etykę w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową oraz działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Pieczę nad programem sprawowała Kapituła, w której zasiadają autorytety życia gospodarczego i politycznego. Uroczysta Gala XX edycji „Przedsiębiorstwa Fair Play 2017” odbyła się w Warszawie, a Certyfikat odebrał Pan Artur Sitarz Wiceprezes Zarządu.

sb1 sb6 sb5 sb4 sb2 sb-3

Attachment

sb6 sb5 sb4 sb-3 sb2 sb1